Menu g?ówne

Szybki kontakt

+48 510 875 900
biuro@ivedo.pl

Nasi Klienci

  • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
  • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
  • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
  • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
  • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
  • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
  • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi

Czym s? pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, które s? zapisywane i przechowywane na komputerach czy te? tabletach U?ytkowników podczas odwiedzania stron w Internecie.  Pliki te zawieraj? zazwyczaj nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer s?u??cy do identyfikacji przegl?darki, z jakiej nast?puje po??czenie ze stron? internetow?.

Czy pliki cookies s? szkodliwe?

Pliki cookies nie s? szkodliwe ani dla U?ytkownika ani dla komputera, nie zmieniaj? konfiguracji urz?dzenia U?ytkownika, nie s?u?? do instalowania b?d? odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego dlatego zalecamy niewy??czanie ich obs?ugi w przegl?darkach.

Domy?lne ustawienia popularnych przegl?darek internetowych pozwalaj? na zapisywanie i przechowywanie plików cookies.

Wykorzystujemy pliki cookies w nast?puj?cych celach:

  • dostosowania zawarto?ci stron  internetowych do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U?ytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego potrzeb,
  • opracowywania statystyk korzystania z serwisu,
  • do utrzymania sesji U?ytkownika strony internetowej(po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie serwisu wpisywa? ponownie loginu i has?a.

Zarz?dzanie plikami cookies

U?ytkownik mo?e sam decydowa? o tym w jaki sposób pliki cookies zapisywane s? na jego komputerze i w ka?dej chwili mo?e dokona? zmiany ustawie? dotycz?cych tych plików (w zale?no?ci do przegl?darki w Opcjach/Ustawieniach/Preferencjach).

W przypadku wy??czenia zapisywania i przechowywania plików cookies nawigacja na stronach naszego serwisu b?dzie mo?liwa, jednak mo?e to powodowa? ograniczeniem mo?liwo?ci korzystania z pewnych funkcji w ramach naszego serwisu.

Konfiguracja plików cookies w przegl?darkach internetowych:

Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Opera

 

W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo torby bawe?niane o bardzo zró?nicowanej gramaturze, szyte zarówno z najlepszych gatunkowo tkanin jak i równie? nieco ta?szych, w zale?no?ci od funkcji reklamowo-promocyjnej jak? maj? spe?nia?.