Menu g?ówne

Szybki kontakt

+48 510 875 900
biuro@ivedo.pl

Nasi Klienci

 • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
 • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
 • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
 • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
 • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
 • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
 • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi

Ze wzgl?du na ci?g?e zmiany cen, aby zapewni? Pa?stwu mo?liwie najni?sze, aktualnie ceny mo?na uzyska? sk?adaj?c zapytanie pod adresem : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub dzwoni?c pod numer : 510-875-900

Cenny produktów zale?? od nak?adu i ustalane s? ka?dorazowo indywidualnie z klientem

Cennik nadruków (350kB)

Aby pobra? cennik, kliknij na link prawym przyciskiem myszy, a nast?pnie kliknij "Zapisz jako" i wybierz lokalizacj? na swoim komputerze, gdzie chcesz zapisa? cennik.
cennik nadruków na torbach materia?owych

cennik nadruków na torbach papierowych

  ? Do kosztów nadruku nale?y doliczy? cen? wybranej torby. Ceny toreb podane s? przy ich opisach.

  ? Czas realizacji to zazwyczaj 7-10 dni, jednak przed zamówieniem jest ka?dorazowo ustalany z klientem i jest zale?ny od wielko?ci zamówienia.

  ? Zamówienia nowych klientów zazwyczaj wymagaj? przedp?aty przed realizacj?.

  ? Stali klienci mog? liczy? na preferencyjne warunki p?atno?ci.

  ? Ka?dy klient otrzymuje przed zamówieniem wizualizacje torby ze swoim nadrukiem.

 

W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo torby bawe?niane o bardzo zró?nicowanej gramaturze, szyte zarówno z najlepszych gatunkowo tkanin jak i równie? nieco ta?szych, w zale?no?ci od funkcji reklamowo-promocyjnej jak? maj? spe?nia?.