Menu g?ˇwne

Szybki kontakt

+48 510 875 900
biuro@ivedo.pl

Nasi Klienci

  • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
  • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
  • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
  • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
  • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
  • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
  • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
cenniki toreb i nadrukˇw realizacje warunki wspˇ?pracy z nasz? firm? i regulamin wycena zamˇwienia kontakt z nasz? firm?

Nasze niektˇre realizacje:

TORBY EKOLOGICZNE W ATRAKCYJNEJ CENIE! FIRMA IVEDO ZAJMUJE SI? PRODUKCJ? RË?NEGO RODZAJU TOREB EKOLOGICZNYCH Z BAWE?NY, PAPIEROWYCH ORAZ WIGOFILOWYCH. NA WSZYSTKICH PRODUKTACH NASZEJ FIRMY OFERUJEMY NADRUKI Z PA?STWA LOGO.

Torby bawe?niane z naszej oferty cechuj? si? bardzo wysok? jako?ci? wykonania oraz wysokim wspˇ?czynnikiem trwa?o?ci. Wysoka jako?? tych produktˇw wynika z tego, i? s? one wytwarzane z doskona?ych jako?ciowo tkanin. Na ?yczenie klienta sprowadzamy rˇwnie? tanie i funkcjonalne torby z Chin, ktˇre doskonale spe?niaj? funkcj? reklamow?.

Artyku?y oferowane przez nasz? firm? produkowane s? z my?l? o ?rodowisku, gdy? wierzymy ?e nawet taki drobny gest jak zamiana jednorazˇwki foliowej na torb? z bawe?ny, wigofolu czy juty mo?e by? naszym wk?adem w dbanie o czyste ?rodowisko.

Torby ekologiczne s? obecnie bardzo wa?nym elementem w budowie wizerunku firmy. Dzi?ki naszemu do?wiadczeniu i wielu zrealizowanym zleceniom maj? Pa?stwo pewno??, i? nasze produkty s? wykonane z wysokiej jako?ci materia?ˇw i s?u?? przez wiele lat.


Sposˇb realizacji zlecenia dla Pa?stwa firmy jest w firmie Ivedo bardzo prosty:

1. Przygotowany projekt nadruku przesy?acie Pa?stwo w formie pliku cdr, czyli zapisany w programie Corel;

2. Nast?pnie Pa?stwa firma otrzymuje mailem wizualizacj? torby ekologicznej, ktˇr? Pa?stwo jeste?cie zainteresowani wraz z logo firmowym;

3. Je?eli macie Pa?stwo uwagi odno?nie efektˇw graficznych, wspˇlnie nanosimy poprawki;

4. Po Pa?stwa akceptacji przechodzimy do realizacji nadruku.


Torby ekologiczne z materia?ˇw wysoko gramaturowych wykonywane s? w naszej specjalnie przystosowanej szwalni, gdzie mo?emy realizowa? dowolny projekt, zgodnie z Pa?stwa wymaganiami.

 

W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo torby bawe?niane o bardzo zrˇ?nicowanej gramaturze, szyte zarˇwno z najlepszych gatunkowo tkanin jak i rˇwnie? nieco ta?szych, w zale?no?ci od funkcji reklamowo-promocyjnej jak? maj? spe?nia?.